SMÍŘENÍ SE SEBOU

SMÍŘENÍ SE SEBOU

Když se smíříš s vlastními sklony, začneš žít jinak.
Lépe řečeno, začneš všechno kolem sebe vidět a vnímat jinak.
Není to o smíření s něčím vnějším, co tě trápí nebo rozčiluje,
je to jen a jen o tobě a tvém vztahu k sobě samému.
Smíření se sebou znamená přestat si dělat jakékoliv výčitky za „své“ chování
a necítit vinu za to, že jsi něco řekl nebo neřekl,
že jsi něco udělal nebo jsi byl zrovna pasivní.
Smíření se sebou znamená nepřebírat zodpovědnost za druhé
a nehledat, co jsi někdy a někde pokazil.
Prostě s tím TADY a TEĎ přestat.
Jakmile k sobě přistoupíš tímto způsobem,
přirozeně se přestaneš ostatním omlouvat,
protože to již nebude „tvá“ potřeba.
Ruku v ruce přijde spokojenost z toho, že jsi takový, jaký jsi.
Navštíví tě niterný pocit lásky ke svému vnitřnímu prostředí
– ke Zdroji, jímž ve své podstatě jsi.
Začneš se koupat ve vlnách fyzické reality namočen do světa lásky,
která tě vždy nesla a nese ve svém náručí.
Budeš námořníkem, který si plavby užívá, ať jsou vlny jakékoliv.

Karel Spilko
www.matrix-neo.cz