Naše společná cesta

Mohu vám pomoci při cestě k Sobě samým, na cestě k osobní svobodě, vlastnímu autentickému projevu, k čistotě bytí. Být jistý čas vaším průvodcem, někým kdo vám může připomenout, abyste se rozpomněli na zdroj moudrosti v sobě. Pomoci vidět na to, co sami nevidíte. Uvidět co je potřeba přijmout a pochopit na cestě k bezpodmínečné lásce a uzdravení se ať už z fyzických nebo psychických potíží a bolestí. Je to cesta k probuzení vašeho plného potenciálu, k radostnému životu ve zdravém těle. Pomohu vám utřídit si vlastní hodnoty. Objevit vaši sebe-hodnotu, důvěru v sebe sama, své dary a nadání, cestu k radostnému životu naplněnému hojností.

Sezení

Probíhá osobně, nebo je možnost setkat se prostřednictvím SKYPE.
Samotné sezení je zcela individuální proces. Půjdeme cestou, která je pro vás ta nejpřirozenější a souzní s vámi. Používám různé techniky a prvky technik, intuitivní kineziologie, dialog  voice, meditace, techniky rekapitulace, automatickou kresbu, práce s vnitřními podosobnostmi, které nás dovedou k cíli.

  • Můžeme jít cestou terapie  rozhovorem, pokud je pro vás nejpřirozenější říkat své pocity, vyjádřit je ven ve slovech...
  • Cestou intuitivní terapie, pokud je pro vás těžké vyjádřit se slovy, nebo nevíte co se ve vás děje, nerozumíte svým stavům. Použiji intuitivní kineziologii, automatickou kresbu.
  • Cestou hlasové terapie, terapie zpěvem, pokud máte rádi zpěv, ať už se nebojíte zpívat a chcete poznat sebe tímto způsobem, dovolit si být svobodnější ve svém projevu, nebo naopak si naprosto nevěříte, že zpívat můžete, protože jste “špatně“, protože vám někdy někdo řekl, že zpívat neumíte! Anebo se prostě bojíte jakkoli projevit a tato cesta vás láká. Potom můžeme spolu jít cestou dechových cvičení, vnímání těla, uzdravením bloků, prací s hlasem a zpíváním samotným.
  • Cestou meditace, která je vedením k plnému vnímání svého fyzického a energetického těla. Naučíte se vnímat své vnitřní pocity, pocity těla, rozumět jim. Toto vše vede k uzdravení fyzického těla jako celku.