Oheń vzteku

Fotka uživatele Atlantská Škola.Fotka uživatele Atlantská Škola.

Vztek není špatný
Vztek není nespirituální
Vztek není proti životu
Vztek je jako oheň.
Oheň respektujete, staráte se o něj, necháváte ho hořet.
Není třeba oheň dusit, nebo ho hasit.
Není třeba oheň pohánět k někomu jinému.
Když necháte oheň plát, je bezpečný.

Vztek je energie, a není ani dobrá, ani špatná.
Dýchni do něj.
Nech jeho prudkost proudit ve svém těle.
V hlavě, šíji, hrudi i břichu.
Cítíš tam tu sílu?
Vnímáš, jak tě oheň volá, aby sis vzpomenul
Na svou důstojnost, vědomí své ceny.
Nacházíš svůj hlas, mluví tvojí pravdou,
Ochraňuje ty, kteří se ještě neumějí ochránit.
Udusit oheň by znamenalo
udusit inteligenci ohně.

Vztek s sebou přináší dary, které nemůže přinést zármutek.
Najdi zlatou střední cestu.
Nepotlačuj oheň vzteku, ani ho na nikoho neházej.
Ale pociťuj ho.
Pokloň se před ním.
Znalý jeho krásy.

Jeff Foster

http://www.atlantskaskola.cz/