Integrace mateřského zranění III

1. Vyjádření skutečných pocitů a emocí vůči matce, které v sobě neseme – a to nejlépe v bezpečném prostředí své skutečné matce, nebo ženě, která ji v této chvíli zastupuje. Dostat se ke skutečným pocitům, které jsme si nedovolily vyjádřit. Nejde tak o to, aby je matka uslyšela, ale o to, abychom si je jasně uvědomily a nahlas je volně vyjádřily. A setkaly se s pocitem viny.

2. Spojení s vnitřní matkou. Nastal čas pro mateřskou péči. Abyste vyléčila staré rány, je třeba, aby se vám dostalo takové mateřské péče, jakou potřebujete. V jaké oblasti svého života potřebujete mateřskou péči? Vydala jste všechnu svou mateřskou energii, aniž byste nechala trochu i pro sebe? Pustila jste se do nového projektu? Narodilo se vám dítě?  Cítíte, že je něčemu potřeba věnovat více péče, ale vy toho nejste schopna?

Starala se o vás tvá vlastní matka s takovou péčí, jakou jste potřebovala?Dostáváte mateřskou péči a výživu, kterou potřebujete, v každodenním životě? Pokud ne, jak mohou být tyto potřeby naplněny, například přáteli, zážitky, nástroji, profesionální podporou?

Vidíte a cítíte období života, kdy jste potřebovala, aby o vás někdo pečoval jako matka, ale nedostala jste to. Dovolte, aby se projevily všechny pocity, které přicházejí. Vzdáváte se snu, že se vaše matka změní. Matka nepřichází. Dovolujete si projít smutkem.

Naplňujete svůj pohár a vnitřní prázdnotu – prostor toho, co vám matka dát nemohla. Stáváte se vlastním zdrojem bezpodmínečné lásky a péče o sebe. Je to tanec lásky k sobě. Chce to čas a praxi.

3. Uvolnění bolesti ze svých buněk pro budoucí generace, aby ji vaše dcery už nemusely nést. Zastavujete tento cyklus. Přebíráte zodpovědnost, vstřebáváte vlastní bolest a tím ji neposíláte dál budoucím generacím. Přebíráte prvotní zodpovědnost za lásku a péči o sebe.

Bolest je viděna, je legitimní, přijatá, zpracovaná, integrovaná, transformovaná do moudrosti a síly. Zkusila jste to – naplňovat očekávání druhých lidí a získat si jejich lásku a pozornost. Teď vidíte důsledky svých činů. A už víte, že to dělat nebudete.

Transformujete vnitřní matku do dospělého já. Z matky, která je kritická a nevšímavá, na tu, která je vnímavá k vaším potřebám a naplňuje je. Jako matky jste přítomné a svým dětem k dispozici. Nebojíte se síly druhé ženy, nesnižujete ji a nepožaduje po ní, aby se cítila, že je něco méně, abyste si tím ulevila od bolesti. Pomáháte ostatním ženám, které to potřebují, získat podporu.

Začínáte se vidět jasně, bez toxických emocí, bez mlhy kolem sebe a iluzí o sobě. Bez neschopnosti se autenticky vyjádřit. Už se necítíte tak neschopně, když uděláte chybu. Už to, co jste potřebovala a nedostala od matky, nemusíte projektovat na partnera, děti, kamarádky. Jste si vědomá svých potřeb a nacházíte způsoby, jak je naplnit. Máte vnitřní jistotu, že jste jako ženy milovány a přijímány. Zažíváte pocit bezpečí.

4. Autentičnost vůči své matce. Jak můžete své matce nastavit jasné hranice? Co vám skutečně pomůže? Kolikrát do týdne byste chtěla, abyste si zavolaly? Navštívily? Co byste udělala, kdybyste byla sama sebou?

Jaký krok můžete udělat, abyste byla v přítomnosti matky autentická? Co vám  pomůže být v bezpečí a vnímat sebe, když jste s matkou? Pokud to neuděláme s matkou, bude to těžké udělat s jinými lidmi. Udělejte to a uvidíte, co se bude dít.

Co jste chtěla, aby vaše matka pro vás udělala, když jste byla malá holka? Udělejte to teď pro sebe 3x.

Můžete slyšet ve své hlavě – měla bys cvičit, měla bys… - řekněte si stop – udělám to, až to budu chtít já – ne jako příkaz od své matky. Tyto příkazy, co je pro vás dobré, nebyly nikdy o vás, ale o vaší matce. Udělejte ten úkon, až ho budete dělat pro sebe a kvůli sobě.

5. Uvědomění si vnější a vnitřní hodnoty. Vnější hodnota - Čeho si na sobě vážíte? Za čím si stojíte? Jaké jsou vaše schopnosti, dovednosti, zkušenosti, váš talent? Vnitřní hodnota – Stačí jenom, že jste. Bezpodmínečná láska proudí do každé buňky těla. Přichází regenerace, pocit podpory a životaschopnosti. Víte, že se do této kvality vnitřního objetí a držení vnitřního dítěte v náručí můžete kdykoliv vrátit. Místo vytváření vzdušných zámků jste blízko Matce Zemi.

6. Péče o sebe. Co vaše tělo potřebuje? Posloucháte, co potřebujete. Dáváte si volno a nic neděláte. Dáváte malé holce v sobě vědět, že je hodna přijímání dobrých věcí.
Nacházíte svůj rytmus a přizpůsobujete se mu – toto vaše matka a babička neměly možnost udělat. Máte v životě řád a strukturu. Získáváte podporu. Chodíte na terapii a navštěvujete ženský kruh, kde se nasytíte ženské podpory a trpělivosti. Vychutnáváte si pocit, že vás jiná žena pevně drží a nenechá vás padnout. Dáváte prostor své energii a berete si svůj prostor.

Stabilní vnitřní matka vám zajišťuje přísun bezpodmínečné lásky, podporu pro vaše nejvyšší dobro a projevení toho nejlepší z vás. Drží nás, přijímá nás a stará se o naše potřeby. Miluje nás a můžeme jí důvěřovat. Dává útěchu našim mladším částem. Stáváme se matkami samy sobě.

5. Pocítění změny.
Necítíte se zodpovědná za štěstí své matky.
Vidíte sebe a matku takové, jaké doopravdy jste.
Neberete si omezení své matky osobně.
Máte soucit se sebou a přijímáte to, že vám něco prostě nemohla dát.

Dostáváte se na cestu od vnitřního boje do bytí v proudu.
Umíte nakládat se svými emocemi a vidíte je jako zdroj moudrosti a informací.
Vnímáte své hranice a umíte je nastavit.
Když vidíte, že vaši blízcí nejsou v pohodě a mají problémy, neběžíte je hned zachránit a utěšit.

Vidíte se jako schopnou osobu.
Jste ve spojení s vnitřní dobrotou a vnášíte ji do všeho, co děláte.
Máte hluboký soucit se sebou a ostatními.
Neberete se tak vážně.
Nepotřebujete povolení k tomu, abyste vyjádřila svůj názor.
Přijímání už pro vás není výrazem slabosti, necháváte si pomoct.
Víte, že jste kompetentní pro další kroky v životě.

Důvěřujete životu, že vám přinese to, co potřebujete.
Cítíte se dobře ve své kůži. Pociťujete plné vlastnictví své energie.
Jste svobodná a žijete své Já.
Dáváte si povolení přijímat potěšení a všechny dobré věci.
Cítíte se dobře ve svém těle a ve svém životě.
Jste kreativní. Jdete za tím, co chcete.
Jste uzemněná a máte smysl pro realitu.

6. Pocítění síly v ženské linii. Jsme ve spojení s ženami v rodové linii ze strany matky i otce. Cítíme v zádech jejich oporu a lásku. Vidíme svůj život tak, jak je – jako přirozený výsledek jistých podmínek v dětství. Nevnímáme to, že je něco s námi špatně. Nemáme potřebu se vinit a máme se sebou soucit. Otevírají se nám dveře k životní energii. Je to znovunarození do své pravdy a velikosti. Vyléčení se stává porodním kanálem do narození skutečné ženy, která je taková, jaká je.

Je tu moudrost, tvořivost, soucit, empowerment, možnosti. Nová úroveň zkušeností, bytí, síly a potenciálu. Už nechceme být někým jiným. Cítíme lásku v každé buňce. Máme rády své tělo. Víme, že jsme úžasné. Víme, kam patříme. Jsme tou, kterou jsme. Dopřáváme si to, co chceme. Takové ženy se mají rády a ctí se navzájem. Nic tu nemusí být popíráno. Vše může být milováno. Sdílíme svou pravdu. Žijeme své dary.

Je to příležitost dělat změny a rozhodnutí. Otevíráme se posvátnému ženství. V tuto dobu některé ženy přináší nové nápady, řešení a transformaci do naší společnosti a světa. Tyto ženy mají neotřesitelné sebevědomí, které vychází ze schopnosti čelit nejhlubší bolesti. Jsme uvolněné, hravé, radostné a svobodné, odvážné, autentické, tvořivé. Máme silný a zdravý vztah k sobě. Jsme bdělé, klidné, soustředěné, zabíráme své místo. Jsme laskavé a silné.

Ženské vedení. V současném světě je potřeba v nás všech skloubit ženské hodnoty jako spolupráce, naslouchání, čas na zpracování nepříjemných záležitostí, empatie, naslouchání svým emocím a intuici, emoční inteligence; se zdravými mužskými kvalitami, jako jsou přímé jednání, pevné hranice a soustředění. Pohnout se z potřeby vnějšího bezpečí k pocitu vnitřního bezpečí a souladu s našimi nejniternějšími hodnotami.

To je dar integrity mateřského zranění – stáváme se ženou, kterou jsme ve věku první menstruace tolik potřebovaly. Jsme tu pro dívky a ženy, které ji potřebují – uzemněnou, vnitřně silnou ženu, která je povznesena nad konflikty mezi mužem a ženou, která ví. Která dělá, co je potřeba a je zaměřena na zachování života. Jejíž síla vychází ze země a z hlubokého ženství. Je ženskou oporou jenom tím, že je. Je podporou malé a ustrašené holce, která se teprve seznamuje s tím, co je to ženství. A může se o ni v klidu opřít a čerpat..

7. Spojení hloubky ženství a bdělosti mužství. Jsme jako laserové světlo, jsme přesné, neomlouváme se za své činy. Jako orel, který přináší jasnost, nadhled, pohotovost, jasný směr a vedení. Energie není promrhaná ani neodchází. Akce a odpočinek už nejsou v opozici. Jsme v proudu důvěry. Pořádek a chaos jsou v harmonii. Hloubky ženství a bdělost mužství nám dává schopnost manifestovat nevinnou moudrost skutečného já ve fyzickém světě.

Ve vztahu pak zabíráme svůj prostor. Můžeme být zranitelné a zároveň mít jasné hranice. Nepotřebujeme sebe opouštět, nemusíme se bránit a reagovat přes svá zranění. Můžeme být odhalené a upřímné, což vychází z vnitřního bezpečí, a ne z místa na traumatu založeném vzorci připoutanosti. Jsme schopny utěšit sebe při zážitku jakéhokoliv zklamání. Žádná emoce nás od sebe už neodděluje. To je skutečné bezpečí a svoboda.

8. A co si na chvíli odpočineme a vychutnáme život, přichází další témata, jako léčení zraněného ženského srdce, vzpomínek na perzekuci, spojení s prasílou.

Když to neumíš vyslovit, napiš to.
Když to neumíš napsat, zazpívej to.
Když to neumíš zazpívat, zašeptej to.
Když to neumíš zašeptat, sni o tom, sni tak dlouho, dokud…

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz