Monthly Archives: Červenec 2016

PROČ BYS MĚL?

PROČ BYS MĚL?

Kdo řekl, že bys měl být za každé situace perfektní?
Proč bys měl mít nad každou situací vždy nadhled?
A proč by ses měl chovat tak a tak?
Kde jsi slyšel, že pokud tě někdo kritizuje, že je s tebou něco v nepořádku, a proto by ses měl cítit špatně?
Kdo ti „nakukal“, že abys byl skutečně naplněn, musíš být milován, jinak si musíš připadat osaměle a zle?
Jak jsi došel k tomu, že tvá hodnota jako člověka, je přímo úměrná tomu, čeho jsi dosáhl?
Proč by sis měl myslet, že když se nechováš „dokonale a necítíš se skvěle, že jsi selhal?
Co je špatného na slově „NE“?.
Proč bys měl vždy vědět, co chceš a co nechceš?
Proč bys měl všemu přijít co nejdříve „na kloub“?
Pro by sis měl pořídit všechno, co se zrovna nabízí?
A proč bys měl neustále někam směrovat a řešit jeden problém za druhým?.
Řekni mi, proč bys vlastně měl chtít být
úspěšný, viditelný, obdivovaný, milovaný a „vpředu“?
Pro bys měl každému vyhovět, mluvit slušně, neříkat, co cítíš
a nepojmenovat ty, kteří ti lezou na nervy?
Kde jsi „nakoupil“ všechny tyto zaručené rady a „moudrosti“?
Popřemýšlej nad tím.
Jakmile někdy ucítíš v sobě nějaký odpor a negativní emoci,
uvědom si, jaké „měl bych, neměl bych“ tě zrovna ovládlo.

Karel Spilko
www.matrix-neo.cz

SMÍŘENÍ SE SEBOU

SMÍŘENÍ SE SEBOU

Když se smíříš s vlastními sklony, začneš žít jinak.
Lépe řečeno, začneš všechno kolem sebe vidět a vnímat jinak.
Není to o smíření s něčím vnějším, co tě trápí nebo rozčiluje,
je to jen a jen o tobě a tvém vztahu k sobě samému.
Smíření se sebou znamená přestat si dělat jakékoliv výčitky za „své“ chování
a necítit vinu za to, že jsi něco řekl nebo neřekl,
že jsi něco udělal nebo jsi byl zrovna pasivní.
Smíření se sebou znamená nepřebírat zodpovědnost za druhé
a nehledat, co jsi někdy a někde pokazil.
Prostě s tím TADY a TEĎ přestat.
Jakmile k sobě přistoupíš tímto způsobem,
přirozeně se přestaneš ostatním omlouvat,
protože to již nebude „tvá“ potřeba.
Ruku v ruce přijde spokojenost z toho, že jsi takový, jaký jsi.
Navštíví tě niterný pocit lásky ke svému vnitřnímu prostředí
– ke Zdroji, jímž ve své podstatě jsi.
Začneš se koupat ve vlnách fyzické reality namočen do světa lásky,
která tě vždy nesla a nese ve svém náručí.
Budeš námořníkem, který si plavby užívá, ať jsou vlny jakékoliv.

Karel Spilko
www.matrix-neo.cz